ELLS Student Scientific Conference 2018

poniedziałek 11.06.2018

Sekretariat sieci europejskich uczelni przyrodniczych ELLS – Euroligi w Biurze Współpracy Międzynarodowej SGGW informuje o studenckiej konferencji naukowej ELLS organizowanej w Wageningen University & Research w Holandii w terminie 9-10 listopada 2018 r. Termin składania abstraktów mija 30 czerwca 2018 r.

Studencka Konferencja Euroligi 2018 w Wageningen University & Research Zapraszamy Studentów SGGW na doroczną konferencję Euroleague for Life Sciences- ELLS Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji ELLS i zaprezentować swoją pracę naukową (np. dyplomową) na międzynarodowym forum zgłoś się już teraz! Termin na przesyłanie abstraktów upływa 30 czerwca 2018 r.

Wageningen University & Research, Holandia w dniach 9 – 10 listopada 2018 roku będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji naukowej zaadresowanej do Studentów dziesięciu uczelni przyrodniczych z całego świata, zgrupowanych w organizacji nazywanej EUROLIGĄ: ELLS – Euroleauge for Life Sciences.

Szczegółowe informacje dostępne w niżej podanych linkach:

Strona internetowa konferencji,
Facebook.

Każdy student SGGW może wziąć udział w tym wydarzeniu*. Wystarczy, że opisze swoją pracę (np. pracę dyplomową: licencjacką, inżynierską, magisterską albo badanie przeprowadzone w ramach koła naukowego) i wyśle abstrakt.

Na konferencji można przedstawić wyniki w formie ustnej prezentacji lub posteru. Najlepsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami. Dodatkowym bonusem jest również możliwość otrzymania punktów do stypendium naukowego. Cała konferencja ma charakter międzynarodowy, dlatego prowadzona
będzie wyłącznie w języku angielskim.

Tegoroczne hasło przewodnie konferencji brzmi: „LIFE SCIENCES: LOOKING ACROSS DISCIPLINES„.

Subthemes:

– Biobased Solutions
– From Field to Fork
– Global One Health
– Humans & Nature
– Metropolitan Solutions

Konferencja to nie tylko szansa na poznanie innowacyjnych pomysłów, ale również osobista wymiana doświadczeń ze studentami i profesorami z najlepszych uczelni przyrodniczych na świecie. To także szansa na niezapomniane przeżycia i nowe międzynarodowe znajomości.

Jak rozpocząć przygotowania?

Po pierwsze zadecydować, czy chcesz zaprezentować wyniki w formie ustnej prezentacji czy posteru.
Następnie należy zarejestrować się na stronie i przesłać abstrakt (czyli ogólny zarysu projektu wg instrukcji.

Termin na nadsyłanie abstraktów upływa 30 czerwca 2018.

Warunki uczestnictwa:

– konferencja jest przeznaczona dla studentów posiadających status studenta SGGW w roku akademickim 2018/2019.
– w konferencji mogą brać również udział studenci I-ego roku studiów doktoranckich.

Wyniki ostatecznej selekcji będą opublikowane pod koniec sierpnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Relacje z minionych konferencji ELLS:

Rok 2013, BOKU- Wiedeń (str. 42)

www.sggw.pl/index.php?route=article/download/download&download_id=68.

Rok 2014, SGGW- Warszawa (str. 36)

www.sggw.pl/index.php?route=article/download/download&download_id=94,
https://www.youtube.com/watch?v=xXksaBO_Yno.

Załącznik:

Deadline June 30_A0 WUR_ELLS-PosterConference2018_PRESS.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw