Studia Podyplomowe Zarządzanie Łańcuchem Dostaw i Systemami IT

środa 24.01.2018

Planowane jest uruchomienie naboru na I Edycję studiów podyplomowych „Zarządzanie Łańcuchem Dostaw i Systemami IT”. Studia są realizowane na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie. Planowane rozpoczęcie to marzec 2018.

Słuchacze studiów podyplomowych pozyskają wiedzę z zakresu koncepcji, modeli i strategii zarządzania łańcuchami, sieciami i przepływami w globalnym łańcuchu dostaw oraz ich powiązania z zaawansowanymi systemami informatycznymi. Studia wychodzą naprzeciw potrzebom edukacyjnym związanym z praktycznym zastosowaniem nowoczesnych trendów i osiągnięć nauki obejmujących dyscypliny techniczne, ekonomiczne, społeczne, prawne i środowiskowe, przy wsparciu zaawansowanych narzędzi, metod i technik analizy i projektowania systemów w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów zarządzania łańcuchem dostaw.

Studia kierowane są do osób posiadających dyplom wyższej uczelni i pracujących lub zamierzających pracować w przedsiębiorstwach z szeroko pojętej branży logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, których celem jest nabycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności efektywnego rozwiązywania problemów biznesowych i realizacji projektów wdrożeniowych.

Więcej informacji i zgłoszenia: sp.scmit@gmail.com.

Katedra Informatyki, WZIiM SGGW
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
Budynek 34, pok. 3/64

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw