Dr Stanisław Jabłonowski

wtorek 9.05.2017

W poniedziałek dotarła do nas wiadomość, że zmarł nasz kolega i przyjaciel Stanek Jabłonowski.

Dr Stanisław Jabłonowski, po studiach matematycznych na Uniwersytecie Warszawskim, pracował w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego od 1976 roku, w Instytucie Zastosowań Matematyki i Statystyki. Doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych obronił w 1994 roku, na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. Uzyskał nagrodę GUS za pracę doktorską w dziedzinie zastosowań informatyki w statystyce.

Na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki pracował od dnia jego utworzenia. Zajmował się dziedzinami optymalizacji, statystyki, technologii informatycznych, ekonometrii i prognozowania. Opublikował około 40 prac naukowych.

Był bardzo dobrym nauczycielem, lubianym przez studentów. Za dydaktykę otrzymał medal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszyscy znaliśmy Go jako człowieka o nadzwyczajnej uczciwości, bardzo życzliwego i o wyjątkowej kulturze osobistej. Jeszcze do niedawna spotykaliśmy Go na Wydziale. Jego śmierć jest dla nas wielką stratą.

Kolegium Dziekańskie

Wspomnienie o Stanisławie Jabłonowskim

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw