Sale komputerowe do pracy własnej

piątek 5.05.2017

Uprzejmie informujemy, że na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki w budynku nr 34, III piętro, są do dyspozycji sale komputerowe do pracy własnej.

 • Poniedziałek
  sala 3/7 godz: 13:00-19:30
 • Wtorek
  sala 3/24 godz: 9:00-12:00
  sala 3/3 godz: 13:00-19:30
 • Środa
  sala 3/24 godz: 15:00-19:30
 • Czwartek
  sala 3/31 godz: 9:00-14:30
  sala 3/6 godz: 14:30-19:30
 • Piątek turnus A
  sala 3/24 godz: 9:00-19:30
 • Sobota turnus A
  sala 3/24 godz: 10:00-12:00
 • Piątek turnus B
  sala 3/24 godz: 9:00-19:30
 • Sobota turnus B
  sala 3/24 godz: 10:30-14:30

Serdecznie zapraszamy.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego kategorię A
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku Informatyka i
Ekonometria
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw