Seminarium KZI

niedziela 23.04.2017

Katedra Zastosowań Informatyki zaprasza na seminarium w poniedziałek 24 kwietnia o godzinie 13:30 w sali 3/85. Referat „Problem optymalizacji uzbrojenia wiertarki wielowrzecionowej” wygłosi dr Paweł Hoser.

Streszczenie

Wiertarki wielowrzecionowe są często stosowane przy masowej produkcji mebli. Takie maszyny mają obecnie możliwość sterowania programem komputerowym. W przypadku wiertarek wielowrzecionowych istotnym parametrem działania jest tak zwane uzbrojenie głowicy. Optymalizacja uzbrojenia ma duży wpływ na czas i koszty produkcji. Problem uzbrojenia głowicy charakteryzuje się ogromną złożonością obliczeniową. W ogólnym przypadku sytuacja jest tak bardzo złożona, że nie ma żadnej możliwości znalezienia optymalnego uzbrojenia i optymalnej strategii pracy maszyny. Z drugiej strony jednak, to szczególne zagadnienie ma takie własności, że w wielu przypadkach warto stosować algorytmy heurystyczne. Przedstawiony będzie pewien specjalny heurystyczny algorytm optymalizacji uzbrojenia wiertarki wielowrzecionowej stosowanej przy masowej produkcji mebli. Omówione zostanie matematyczne sformułowanie problemu, proponowany algorytm optymalizacji drogi działania maszyny, algorytm optymalizacji uzbrojenia głowicy i metoda generowania najbardziej obiecujących uzbrojeń.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw