Konkurs ABB IT Challenge 2017

poniedziałek 13.03.2017

Od 7 marca do 2 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia do udziału w ogólnopolskim konkursie IT organizowanym przez firmę ABB. Tegoroczna edycja odbywa się już po raz dziesiąty, a jej hasło przewodnie „Interact with the real world” odnosi się do rozwiązań, w których człowiek współpracuje z technologią. Inicjatywa promuje kreatywność studentów i kładzie nacisk na pracę zespołową.

W ABB IT Challenge mogą wziąć udział 2- lub 3-osobowe drużyny, których członkowie:
• są studentami informatyki, ekonomii, zarządzania lub kierunków pokrewnych;
• studiują na dowolnej, polskiej lub zagranicznej uczelni;
• nie ukończyli 26. roku życia;
• potrafią stworzyć zgrany zespół.

Członkowie zgłoszonych zespołów mogą być studentami różnych uczelni i/lub kierunków.

Więcej informacji: http://itchallenge.pl/.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw