Absolwent WZIM laureatem Konkursu SAS Student Ambassador 2017!

czwartek 9.03.2017

Pan mgr Piotr Małaszek został laureatem Konkursu SAS Student Ambassador 2017 na podstawie zgłoszonej pracy magisterskiej pt. „Wykorzystanie modeli scoringowych oraz analizy tekstu do oceny niewypłacalności pożyczkobiorcy” napisanej pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Ząbkowskiego z Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
SAS Student Ambassador to konkurs dla studentów prowadzących ciekawe projekty badawcze / prace magisterskie z wykorzystaniem technologii SAS. Laureaci konkursu mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć i zaistnienia w międzynarodowym gronie profesjonalistów podczas prestiżowej konferencji SAS Global Forum odbywającej się w tym roku w Orlando w Stanach Zjednoczonych w dniach 2-5 kwietnia, 2017. Firma SAS pokrywa koszty podróży, zakwaterowania i udziału w konferencji.

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/SASInstitutePolska/posts/1491739437567368,

https://www.sas.com/en_us/events/sas-global-forum/sas-global-forum-2017/program/scholarships-academic-programs.html#student-ambassador.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw