Prof. Zbigniew Laudański

czwartek 2.03.2017

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 lutego 2017 roku zmarł w wieku 75 lat

prof. dr hab. Zbigniew Laudański,

emerytowany pracownik Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki i długoletni pracownik Wydziału Rolnictwa i Biologii.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 6 marca 2017 r. o godz. 14:00 w Kaplicy A na Cmentarzu
Komunalnym Północnym w Warszawie, po którym nastąpi wyprowadzenie do grobu rodzinnego. Czytaj więcej …

Otwarte żałobne posiedzenie Rad Wydziałów (WRiB oraz WZIiM) odbędzie się 9 marca 2017 r. Czytaj więcej …

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw