Seminarium KI

piątek 23.12.2016

Zapraszamy wszystkich na seminarium Katedry Informatyki, które odbędzie się w poniedziałek 2 stycznia o godz. 12:15 w sali 3/40. Na seminarium prof. Artur Dubrawski wygłosi referat „Machine Learning for Societal Impact”.

Abstract
We introduce Machine Learning as a powerful analytic methodology that enables building real-world systems that improve from experience. We showcase its attainable utility using examples of societal importance such as combating human trafficking or diagnostics and forecasting in critical care medicine. We hope to inspire further applications of Machine Learning to solve problems that adversely affect modern societies.

Seminarium odbędzie się w języku polskim.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw