Seminarium KI

wtorek 8.11.2016

Zapraszamy na seminarium Katedry Informatyki, które odbędzie się w poniedziałek 14 listopada o godz. 12:15 w sali 3/40. Na seminarium dr hab. Maciej Janowicz wygłosi referat „Mechaniczny model liścia z równoległym żyłkowaniem”.

Streszczenie
Przedstawiony zostanie model liścia z paralelną nerwacją (np. storczyków z rodzaju Epipactis lub konwalii majowej) oparty na teorii
sprężystości. Nerwy liścia oraz tkanki między nimi modelowane są przez układ prawie równoległych sprężystych prętów. Ich równania równowagi są silnie nieliniowe a rozwiązanie odpowiedniego zagadnienia brzegowego dostępne tylko metodami numerycznymi. Zastosowano metodę różnic skończonych.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw