Dzień z SAS na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW – 18 listopada 2016

poniedziałek 7.11.2016

W dniu 18 listopada na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki, w ramach Konferencji ISIM 2016, odbędzie się największe dotychczas wydarzenie organizowane przez koło naukowe BIG SAS SGGW wraz z firmą SAS Institute. Serdecznie zapraszamy 18 listopada do uczestnictwa w Dniu SAS! Przed Wami między innymi takie atrakcje jak wykłady Ekspertów z SAS oraz Studentów opierających swoje prace dyplomowe o rozwiązania SAS, konkurs z nagrodami, warsztaty SAS Visual Analytics (VA) oraz Text Mining, stoisko demo SAS VA oraz stoisko HR. Przyjdź i porozmawiaj z przedstawicielami SAS na temat ich codziennej pracy oraz obecnie prowadzonych rekrutacji! Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową agendą oraz oznaczenia swojej obecności w poniższym wydarzeniu!

Agenda w załączeniu:

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw