Studencka konferencja „Mind the App – Applications that Bridge Biology and Technology”

sobota 17.09.2016

The Vienna Biocenter PhD Symposium „Mind the App- Applications that Bridge Biology and Technology” will take place from 3-4 November 2016 in Vienna, Austria.

The VBC PhD symposium is organized by graduate students from four research institutes: Institute of Molecular Pathology (IMP), Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology (GMI), Max F. Perutz Laboratories (MFPL) and Institute of Molecular Biotechnology (IMBA).

This is an interdisciplinary conference involving 15 international scientists who have unconventionally applied technology to basic research or conceived an innovative application from a scientific finding. Topics include “Molecular Toolbox”, “Bioengineering Medicine”, “Manipulating the Code” and “Shaping Ecosystems”.

Registration is free. Furthermore, there are travel grants for MSc students available.

Further details are available at:
http://www.vbcphdprogramme.at/current-students/vbc-student-symposium/welcome/,
https://www.facebook.com/events/575719485932944/.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw