Terminy egzaminów dyplomowych

środa 25.05.2016

Studenci ostatnich semestrów studiów stacjonarnych,

Ze względu na kalendarium zbliżających się sesji:
http://www.sggw.pl/dla-studentow/informacje-formalno-prawne/organizacja-roku-akademickiego
oraz kalendarium rekrutacji na studia magisterskie na kierunku Informatyka i Ekonometria:
http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-ii-stopnia/kalendarium
lipcowe egzaminy dyplomowe przewidziane zostały na następujące dni:

• 7 lipca (termin złożenia prac licencjackich do 30 czerwca) dla studentów, którzy uzyskają absolutorium w regularnej sesji letniej,

• 14 lipca (termin złożenia prac licencjackich do 8 lipca) dla studentów, którzy uzyskają absolutorium w poprawkowej sesji letniej (sesja letnia IVA).

W tych samych terminach odbędą się egzaminy magisterskie.

Terminy ewentualnych, ratunkowych egzaminów wrześniowych zostaną podane w późniejszym terminie.

Pozdrawiam,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw