Podziękowanie

środa 25.05.2016

Drodzy Studenci,

W imieniu swoim i Dziekana, Dr hab. Arkadiusza Orłowskiego, pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w liczne w ostatnim czasie wydarzenia związane (lub nie) z obchodami 200-lecia SGGW. Dziękuję za udział w:

• pikniku naukowym na Stadionie Narodowym,
• gali w Teatrze Wielkim (gratuluję wspaniałych wspomnień z występu w takim miejscu…),
• 3-dniowych dniach SGGW na naszym kampusie,
• dniu SGGW w Łazienkach Królewskich – niech żałują Ci, którzy nie widzieli unikatowego pokazu Teakwon-Do z udziałem Mateusza Mroza, Państwa kolegi i Mistrza Świata i Europy (chociaż moje dzieci wciąż pytają, dlaczego dziewczyny nie zostały dopuszczone do łamanie cegieł…) ani nie słuchali występu chóru SGGW w Teatrze na Wodzie.

Po wszystkich tych wrażeniach życzę kilu dni odpoczynku przed zbliżającą się sesją i egzaminami dyplomowymi

dr Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw