Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

czwartek 21.04.2016

Uprzejmie informujemy, że elektorzy zgłosili prof. dr. hab. Bolesława Borkowskiego oraz dr. hab. Arkadiusza Orłowskiego – prof. SGGW, jako kandydatów na dziekana.

Kandydatury obydwu osób otrzymały niezbędną liczbę głosów do wpisania ich na listę kandydatów na stanowisko dziekana.

Prof. dr hab. Bolesław Borkowski nie wyraził zgody na kandydowanie na stanowisko dziekana.

W związku z powyższym, w najbliższych wyborach 25 kwietnia br., dr hab. Arkadiusz Orłowski – prof. SGGW będzie jedynym kandydatem, ubiegającym się o stanowisko dziekana na naszym Wydziale.

Uprzejmie zapraszam elektorów WZIM 25 kwietnia br. o godz. 12:00 na wybory dziekana w sali 3/40.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Alexander Prokopenya

Załącznik: treść komunikatu.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw