Fakultety

czwartek 3.03.2016

Szanowni Studenci,

Proszę sprawdzić ostateczne listy fakultetów.
Ewentualne pomyłki proszę zgłaszać osobiście.

Kilka zmian, które musimy jeszcze przeprowadzić z powodu zbyt małej liczby studentów wybierających dane fakultety:

Inf i Ekon – licencjat, semestr 4:
„Analiza techniczna i fundamentalna” – kasujemy fakultet. Proponuję wybór fakultetu „Zarządzanie portfelem inwestycyjnym” o pokrewnej tematyce.

Inf i Ekon – licencjat, semestr 6:
„Programowanie obiektowe” – 4 osoby, które wybrały ten przedmiot proszę o dołączenie do grup stworzonych dla semestru 4.

Informatyka inżynierska, semestr 4:
„Filozofia informatyki” – kasujemy fakultet.

Ostateczne wyboru proszę zgłosić osobiście w czasie mojego wtorkowego dyżuru.

Pozdrawiam,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw