Wykłady w Instytucie Problemów Współczesnej Cywilizacji

piątek 12.02.2016

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji planuje przeprowadzenie w semestrze letnim roku 2015/2016 pięciu cykli wykładów dla studentów i doktorantów uczelni warszawskich:

– Ochrona własności intelektualnej jako przejaw globalizacji;
– Kultura i sztuka wobec społeczeństwa informacyjnego;
– Prawo własności intelektualnej ? teoria i praktyka;
– Efekty medium telewizji informacyjnej;
– Socjologia ryzyka.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.ipwc.pw.edu.pl/aktualnosci/.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw