Uwaga studenci studiów niestacjonarnych 1 roku

piątek 18.12.2015

Przypominamy o konieczności dostarczenia do dziekanatu zaświadczeń o odbyciu 18 godzin wychowania fizycznego poza SGGW.

Druk zaświadczenia do pobrania:
http://student.wzim.sggw.pl/wp-content/uploads/2015/10/Zaświadczenie_WF_wzór.pdf.

TURNUS A składa zaświadczenia do 09-01-2016 r.
TURNUS B składa zaświadczenia do 16-01-2016 r.

NIEZŁOŻENIE ZAŚWIADCZENIA W TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNE Z NIEZALICZENIEM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SEMESTRZE ZIMOWYM.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw