Seminarium KZM

środa 18.11.2015

Katedra Zastosowań Matematyki zaprasza na seminarium:

Termin i miejsce: 23.11.2015 r. (pon.), g. 12:15, s. 3/8, b. 34;
Prelegent: dr Konrad Furmańczyk;
Tytuł: „Oszacowania błędów klasyfikacji binarnej”.

Streszczenie
W referacie przedstawione zostaną oszacowania błędów klasyfikacji binarnej z wykorzystaniem nierówności wykładniczych i procesów empirycznych (wymiar VC i złożoność Rademachera). Omówiona będzie także różnica pomiędzy błędami rodzin klasyfikatorów a optymalnym błędem reguły bayesowskiej. W dalszej części referatu rozważane będą wypukłe funkcje straty, używane do oceny błędów klasyfikatorów.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw