GIS w Stolicy – Obraz codzienności

poniedziałek 16.11.2015

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie zaprasza bardzo serdecznie do udziału w konferencji GIS Day 2015 „GIS w Stolicy – Obraz codzienności”.

Wydarzenie jest organizowane wspólnymi siłami pięciu warszawskich uczelni. Tegoroczna edycja współorganizowana jest przez przedstawicieli Politechniki Warszawskiej (gospodarz wydarzenia), Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Konferencja odbędzie się 20 listopada 2015 roku, w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej w godzinach 9:00 – 16:30.

Hasło przewodnie tegorocznej konferencji brzmi „Obraz codzienności”, wiąże się ono z podstawowym celem konferencji jakim jest pokazanie narzędzi systemów informacji przestrzennej (GIS), które są nieodłączną częścią współczesnego świata i życia codziennego każdego z nas. Organizacja cyklicznego, światowego, popularnonaukowego wydarzenia GIS Day ma za zadanie promocję geografii i systemów informacji przestrzennej, płynących z nich korzyści i zastosowań w życiu codziennym. Naszą misją jest uświadomienie społeczeństwu, że systemy GIS nie są jedynie domeną naukowców i ekspertów. Każdy z nas na co dzień korzysta z systemów informacji przestrzennej, lecz w większości nie jesteśmy tego świadomi.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej: www.gisday.waw.pl.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw