Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku

sobota 10.10.2015

STUDIA STACJONARNE

INFORMATYKA

1 Tura Grupy od 1 do 4 Poniedziałek 19.10 od godz. 8:15-10:15
2 Tura Grupy od 5 do 8 Poniedziałek 26.10 od godz. 8:15-10:15

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

1 Tura Grupy od 1 do 4 Wtorek 27.10 od godz. 10:00-12:00
2 Tura Grupy od 5 do 8 Czwartek 29.10 od godz. 12:15 -14:00

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw