Wykład Dziekana prof. Arkadiusza Orłowskiego w Centrum Nauki Kopernik

wtorek 6.10.2015

W czwartek 15 października o godzinie 19:00 w ramach cyklu spotkań z naukowcami „Drogi do rzeczywistości” odbędzie się spotkanie, podczas którego wykład „Splątanie kwantowe” wygłosi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Orłowski, fizyk i informatyk, dziekan Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki oraz dyrektor Centrum Edukacji Multimedialnej SGGW w Warszawie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/spotkanie-z-naukowcem/drogi-do-rzeczywistosci/.

Tematyka wykładu
Liczby urojone to niejedyny przykład tego, jak nasza intuicja nie radzi sobie z rzeczywistością fizyczną. Zostawmy na moment problemy relatywistyczne i zejdźmy na poziom kwantów. Zobaczymy, że prawdziwe ognisko paradoksów jest dopiero przed nami. Jak inaczej wyjaśnić fakt, że znamy część parametrów cząstki, tylko dlatego że kilka kilometrów dalej zbadaliśmy inną cząstkę?

I tak jak w przypadku liczb urojonych, paradoksy fizyczne mogą mieć konsekwencje istotne nawet dla laików. Kiedy używamy coraz mniejszego telefonu komórkowego lub coraz dokładniejszej aparatury medycznej, korzystamy też z postępów w rozplątywaniu zawiłości teoretycznych splątań kwantowych. Kwanty nie tylko wpływają na nasze zrozumienie coraz mniejszych fragmentów rzeczywistości. To dzięki nim coraz lepiej rozumiemy procesy astrofizyczne, takie jak wiatr słoneczny czy zjawiska zachodzące w próżni kosmicznej. Elementy rzeczywistości, zarówno największe, jak i najmniejsze, muszą przestrzegać tych samych praw fizyki. Może zatem paradoksy świata kwantowego są tylko paradoksami naszego pojmowania rzeczywistości? Być może to w splątaniu kwantowym kryje się podstawa konstrukcji nowych odmian komputerów lub mechanizmów szyfrujących?

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw