Egzaminy dyplomowe 9 listopada

poniedziałek 14.09.2015

Szanowni Studenci,

Najbliższym terminem egzaminów dyplomowych będzie 9 listopada 2015.

Jest to wspólny termin dla egzaminów magisterskich oraz wszelkich zaległych egzaminów I stopnia, tak dla studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Ostatecznym terminem składania prac jest 31 października 2015.

Ponieważ między 30 września i 9 listopada nie będą organizowane egzaminy, proszę nie składać podań o dalsze przedłużanie terminu składania prac (dalej niż do 30 września) chyba, że ktoś wie, że nie zdąży złożyć pracy do 31 października i wymaga dalszego wydłużenia terminu.

Pozdrawiam serdecznie,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw