III rok Informatyki i Ekonometrii

wtorek 1.09.2015

Drodzy Studenci III roku Informatyki i Ekonometrii,

Wrześniowa tura egzaminów dyplomowych odbędzie się 9 września. W związku z tym ostatecznym terminem złożenia prac będzie poniedziałek 7 września, do godziny 12-tej.

Bardzo proszę, by osoby, które mają możliwość wydrukowania prac wcześniej, składały prace w terminie do 4 września (ułatwi to przygotowanie egzaminów oraz recenzje prac). Osoby, które zdecydują się złożyć prace w czwartek lub piątek, proszone są o wcześniejszy telefon do dziekanatu (ponieważ w tych dniach dziekanat nie jest jeszcze standardowo otwarty dla studentów).

Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw