Wybór fakultetów

środa 3.06.2015

Drodzy Studenci,

Ponieważ jak co roku część osób „przeoczyła” wybór fakultetów na przyszły rok, bardzo proszę te osoby o zgłoszenie swojego wyboru na piśmie do dziekanatu.

NIEPRZEKRACZALNY TERMIN – czwartek, 11 czerwca, godzina 14:00.

Wymóg ten nie dotyczy osób, które nie są jeszcze pewne rekrutacji na drugi poziom studiów. BARDZO jednak proszę również Państwa, dotyczy to zwłaszcza studentów ostatniego semestru licencjatu na Informatyce i Ekonometrii, o zgłaszanie swojego wyboru. Bez Państwa informacji będę miał problem z wyborem fakultetów.

Osoby, które nie wybiorą fakultetów nie zostaną na nie wpisane.
Przypominam, że opłata za warunek to 200/300 zł za fakultet o wadze 2/3 ECTS.

Pozdrawiam,
dr Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw