Erasmus – rekrutacja uzupełniająca na rok 2015/2016

wtorek 14.04.2015

Drodzy Studenci

Nasz Wydział posiada jeszcze wolne miejsca na uczelniach zagranicznych w ramach wymiany międzynarodowej ERASMUS na rok 2015/2016, na semestr letni. Osoby zainteresowane wyjazdem na semestr studiów za granicę zachęcam do składania formularzy zgłoszeniowych (p. 3/95 bud. 34). Jest to ostatnia szansa, żeby móc w przyszłym roku akademickim wyjechać na „ERASMUSA”. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam!!

Pozdrawiam serdecznie,

Beata Jackowska- Zduniak

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw