Harmonogram przedłużania ważności legitymacji studenckich

sobota 14.03.2015
Godzina Poniedziałek

16-03-2015

Wtorek

17-03-2015

Środa

18-03-2015

Czwartek

19-03-2015

Piątek

20-03-2015

10.00 INF I EKONOM

1 ROK o 11.00

INF I EKONOM

2 ROK

INFORMATYKA

1 ROK o 11.00

INF I EKONOM

3 ROK

INFORMATYKA
2 ROK MGR
14.00 INFORMATYKA
1 ROK MGR
STUDIA NIESTACJONARNE

 

Godzina Poniedziałek

23-03-2015

Wtorek

24-03-2015

Środa

25-03-2015

Czwartek

26-03-2015

Piątek

27-03-2015

10.00 INFORMATYKA

3 ROK

INF I EKONOM

1 ROK MGR

  INFORMATYKA

2 ROK o 11.00

14.00 INF I EKONOM

2 ROK MGR

STUDIA NIESTACJONARNE

 

LEGITYMACJE DOSTARCZAJĄ DO DZIEKANATU STAROSTOWIE O GODZINIE 10.00, ODBIERAJĄ O GODZINIE 14.00. LEGITYMACJE STUDENTÓW, KTÓRZY MAJĄ ZALEGŁE PŁATNOŚCI – NIE BĘDĄ PRZEDŁUŻANE.

Dziekanat nie będzie przyjmował pojedynczych legitymacji !!!!

 

STUDIA NIESTACJONARNE

PRZEDŁUŻANIE LEGITYMACJI PODCZAS DYŻURÓW W DNIACH:

13 i 14.03.2015

20 i 21.03.2015

27 i 28.03.2015

Uprawnieni do przedłużenia legitymacji są studenci, którzy rozliczyli semestr zimowy i opłacili czesne oraz należności za powtarzanie przedmiotów.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw