III termin z Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej

środa 11.03.2015

Szanowni Państwo,

informuję, że dodatkowy, trzeci termin egzaminu z Rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej dla kierunku Informatyka i Ekonometria (niestacjonarna) oraz z Rachunku prawdopodobieństwa i statystyki dla kierunku Informatyka (niestacjonarna) odbędzie się w dniu 14.03.2015 (sobota) w Auli I, bud. 34, w godz. 17:00-19:00.

Z poważaniem
dr hab. Joanna Landmesser
Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Rozwoju
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw