Listy fakultetów

sobota 28.02.2015

Drodzy Studenci,

Proszę się zapoznać z ostatecznymi listami fakultetów. Starałem się uwzględnić wszystkie prośby o zmiany fakultetów. Jeżeli komuś wciąż brakuje przedmiotu, proszę o odwiedzenie mnie w trakcie jednego z dyżurów (bez zmian – wtorek i środa, godz. 12-14).

UWAGA 1. Pierwsze zajęcia na GPW odbędą się w najbliższy wtorek 3 marca. Załączam zaktualizowany plan wykładów.

UWAGA 2. Zajęcia z firmą ASSECO zaczną się w drugim tygodniu semestru (zapewne w poniedziałek, w godzinach 12-14). Będę o tym informował zainteresowanych.

UWAGA 3. Wiem, że plan zajęć nie zawsze Państwu odpowiada. Jednak jak mi pokazywał autor planu, zawsze mogą Państwo znaleźć grupę fakultetu, do której mogą Państwo uczęszczać. Bardzo Państwa proszę o elastyczne ustalanie w ramach rocznika podziału na grupy w ramach fakultetów. Inną możliwością jest niestety tylko zrezygnowanie z dni w tygodniu wolnych od zajęć.

Pozdrawiam serdecznie i życzę udanego semestru nauki,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan d.s. Dydaktyki

LATO_2014_15_IiE_lic_s4_26.02.2015_v2_studenci
LATO_2014_15_IiE_lic_s6_26.02.2015_v2_studenci
LATO_2014_15_IiE_mgr_s2_26.02.2015_v2_studenci
LATO_2014_15_INF_inz_s4_26.02.2015_v2_studenci
LATO_2014_15_INF_inz_s6_26.02.2015_v2_studenci
LATO_2014_15_INF_mgr_s1_26.02.2015_v2_studenci
LATO_2014_15_INF_mgr_s3_26.02.2015_v2_studenci

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw