Lista wybranych fakultetów oraz lista osób przypisanych do specjalizacji

poniedziałek 16.02.2015

Drodzy Studenci,

W związku z ukazaniem się planu zajęć na semestr letni przekazuję również listy wybranych fakultetów oraz listę osób przypisanych do specjalizacji na studiach magisterskich Informatyki i Ekonometrii.

W związku z listami kilka informacji:

1. Z powodu wielkiego zainteresowania nowym fakultetem „Informatyka w kryminalistyce” nie istnieje możliwość uruchomienia tego przedmioty dla studentów studiów inżynierskich i licencjackich. Proszę się jednak nie martwić, będą mogli się Państwo zapisać na ten fakultet w przyszłym roku po rekrutacji na studia magisterskie. Gorąco zachęcam.

2. Niektóre osoby nie mają wybranych wszystkich fakultetów. Osoby te proszę o jak najszybsze złożenie pisemnych informacji, u mnie lub w dziekanacie, z listą „dobranych” fakultetów. Termin ostateczny – 23 lutego, godzina 10.

3. Do dnia 23 lutego (godzina 10) proszę również zgłaszać pisemnie wszelkie prośby o zmiany fakultetów. Z góry informuję, że nie będę wyrażał zgody na wypisanie się z fakultetu GPW.

Z pozdrowieniami,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan ds. Dydaktyki

LATO_2014_15_IiE_lic_s4_15.02.2015_v1_studenci.xlsx
LATO_2014_15_IiE_lic_s6_15.02.2015_v1_studenci.xlsx
LATO_2014_15_IiE_mgr_s2_15.02.2015_v1_studenci.xlsx
LATO_2014_15_INF_inz_s4_15.02.2015_v1_studenci.xlsx
LATO_2014_15_INF_inz_s6_15.02.2015_v1_studenci.xlsx
LATO_2014_15_INF_mgr_s1_15.02.2015_v1_studenci.xlsx
LATO_2014_15_INF_mgr_s3_15.02.2015_v1_studenci.xlsx
Specjalizacje_IiE_mgr_2_sem_15.02.2015_v1_studenci.xlsx

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw