VI Konferencja Naukowa „Symbioza Techniki i Informatyki”

sobota 7.02.2015

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na VI konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 11.06 (czwartek) – 14.06 (niedziela) w Kirach niedaleko Zakopanego w ośrodku SGGW Marymont.

Organizatorami konferencji są Katedra Zastosowań Informatyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Zakład Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://sti.sggw.pl/.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw