„E-learning w kształceniu studentów w uniwersytetach przyrodniczych i rolniczych”

środa 28.01.2015

Wydział Rolnictwa i Biologii, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Centrum Informatyczne oraz Centrum Edukacji Multimedialnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zapraszają na konferencję „E-learning w kształceniu studentów w uniwersytetach przyrodniczych i rolniczych”, która odbędzie się w piątek 20 marca 2015  r. w godzinach 10.00-15.00 w budynku 37 na terenie kampusu SGGW: KOMUNIKAT 1.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw