Szkoła letnia

środa 10.12.2014

Szkoły letnie są to wakacyjne kursy naukowe przeznaczone dla studentów i odbywające się najczęściej w jednym z krajów Unii Europejskiej.
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.
W czasie szkoły letniej będziesz miał możliwość:

• zdobyć nową wiedzę i punkty ECTS
• połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką
• poznać pochodzących z całego świata studentów zainteresowanych tą samą tematyką
• doświadczyć nowych przeżyć w otwartym i zróżnicowanym środowisku

Ponadto do szkół letnich organizowanych przez Euroleague of Life Sciences możliwe jest dofinansowanie przez JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego.

SZKOŁY LETNIE W EUROPIE w 2014

Pathogens, Parasites and their Hosts, Stuttgart, Niemcy,
Protection and Integrated Land and Water Management in an Alpine Environment, Wiedeń, Austria,
Chemical, Microbiological and Sensory Analysis of Food, Praga, Czechy,
Plant Molecular Breeding to Meet the Challenges of Climate Change, Kopenhaga, Dania,
Animal Breeding and Genetics, Wageningen, Holandia,
Grazers – Environment – Product, Warszawa, Polska
Governance of Water Management: Innovations and Outcomes, Lincoln, Nowa Zelandia
Green Genetics, Wageningen, Holandia,

DOFINANSOWANIE SZKÓŁ LETNICH

Osoby zainteresowane udziałem w Szkołach Letnich mogą ubiegać się o dofinansowania na: wpisowe lub koszty pobytu lub koszty podróży. Warunkiem koniecznym jest uzyskanie poparcia Dziekana Wydziału. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 1000 zł.

W celu ubiegania się o dofinansowanie należy złożyć podanie do Prorektora ds. Współpracy Międzynarodowej, prof. dr hab. Marka S. Szyndla.

Kontakt
Katarzyna Kowalska
katarzyna_kowalska@sggw.pl
+48 22 59 324 00

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw