Studia wymienne w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2015/2016

środa 10.12.2014

Od początku roku akademickiego do 4 stycznia 2015 r. trwa nabór główny na studia wymienne w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2015/2016. Nabór dotyczy wyjazdów na semestr zimowy, letni oraz cały rok 2015/16. Ofertę miejsc na uczelniach zagranicznych dostępnych dla studentów Naszego Wydziału znajdziesz TUTAJ.

Student jest zobowiązany w trakcie trwania naboru głównego do zapoznania się z ofertą uczelni i zgłoszenia dokonanego wyboru. Dodatkowo student powinien powiadomić czy posiada certyfikat z języka, w którym będzie odbywał zajęcia za granicą. W przypadku braku certyfikatu student zobowiązany jest zgłosić uczestnictwo w egzaminie przeprowadzanym przez BWM. Wszystkie te dane student powinien zawrzeć w formularzu elektronicznym, który obowiązkowo przesyła do koordynatora WZIM SGGW – pani dr inż. Beaty Zduniak.

Termin egzaminu z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego podany będzie po zakończeniu rekrutacji. Studenta obowiązuje wybór języka, w którym będą prowadzone zajęcia za granicą – informacja na ten temat znajduje się przy każdej umowie.

Studenci zostaną powiadomieni o szczegółach egzaminu (sala, godzina) na kilka dni przed egzaminem.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: http://www.sggw.pl/programy-edukacyjne/erasmus-llp.

Bądź bezpośrednio w BWM:

Biuro Współpracy Międzynarodowej
budynek 8, pok. 14
godziny przyjęć : poniedziałek – czwartek, godz.: 10-12 i 13-15
Joanna Żach
mail: joanna_zach@sggw.pl
tel: 22 5931051
Anna Szczurko
mail: erasmus@sggw.pl
tel: 22 59 310 51

Zapraszamy również do koordynatora wydziałowego, dr inż. Beaty Zduniak, p.3/95 budynek 34, poniedziałek, godz.9:30-11:00.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw