Wybór fakultetów

poniedziałek 8.12.2014

Drodzy Studenci,

Dziś o godzinie 19:00 uruchomiona została możliwość wyboru fakultetów. Zapraszam do systemu Moodle do kursu „Wybór fakultetów”. Aktualne hasło to WZIM_LATO_14_15. Zapisy zakończą się we wtorek 16 grudnia o godzinie 9:00.

Osoby planujące rekrutację na studia magisterskie na kierunku Informatyka proszę o wybory fakultetów przypisanych do I semestru tych studiów.

Przypominam o bardzo ciekawym fakultecie „Realizacja dużych przedsięwzięć informatycznych” prowadzonym w siedzibie i przez pracowników firmy Asseco Poland S.A. Proszę się nie obawiać tego przedmiotu – przedstawiciele tej największej w Polsce firmy informatycznej są bardzo zadowoleni z wyników Państwa starszych kolegów, których uczyli w zeszłym roku.

Studentom studiów inżynierskich zwracam uwagę na dodatkowy przedmiot zaoferowany przez firmę COMP S.A. Firma ta jest liderem w zakresie bezpieczeństwa IT, w tym bezpieczeństwa specjalnego, podpisu elektronicznego, rozwiązań z zakresu autoryzacji i uwierzytelniania oraz największym dostawcą rozwiązań technologicznych wspomagających pracę handlu, usług i logistyki. Comp jest również jednym z największych wykonawców usług serwisowych, utrzymania infrastruktury i szkoleń informatycznych.

BARDZO PROSZĘ O PILNE ZGŁASZANIE WSZELKICH MOICH POMYŁEK!

Życzę dobrych wyborów,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan d.s. Dydaktyki

Załączniki:

Fakultety do wyboru

Aplikacje webowe w Oracle Application Development Framework (COMP S.A.)

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw