IX Konferencja Naukowa „Information Systems in Management”

poniedziałek 24.11.2014

Zapraszamy na IX Konferencję Naukową “Information Systems in Management – Systemy Informatyczne w Zarządzaniu”, która odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2014 roku na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki. Tematyka konferencji koncentruje się wokół informatyki gospodarczej rozumianej jako różnorodne obszary wykorzystywania technologii i systemów informacyjnych, m.in. w ekonomii, finansach i bankowości, logistyce, zarządzaniu przedsiębiorstwami, administracji publicznej. Ponadto tematyka obejmuje elektroniczną wymianę danych, handel elektroniczny, wspomaganie procesów decyzyjnych i zarządzania, informatyczne wspomaganie matematyczno-statystycznych metod analizy danych oraz rolę technologii informacyjnych w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego.

Więcej informacji na stronie http://isim.wzim.sggw.pl.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw