Szkolenie prowadzone przez Krajowy Fundusz Kapitałowy

piątek 21.11.2014

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie prowadzone przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, które odbędzie się w poniedziałek 24.11.2014 w sali 3/27 b.34, w godzinach 9:30-14:00.

Szkolenie dotyczyć będzie sposobów finansowania własnej przedsiębiorczości przez studentów oraz venture capital. W programie znajdą się takie zagadnienia jak:

– jak nawiązać kontakt z funduszem VC;
– przygotowywanie prezentacji informującej, motywującej, inspirującej;
– umiejętne przygotowanie teasera, czyli opisu koncepcji przedsięwzięcia/produktu;
– czy zatrudniać doradców i jak ich weryfikować;
– co to memorandum informacyjne i na jakim etapie przygotowywać taki dokument;
– tajniki term sheet.

Prelegentami będą eksperci w dziedzinie VC, biznesu i finansów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znaleźć można na www.kfk.org.pl (http://www.kfk.org.pl/rejestracja_na_szkolenie?training=warszawa_24.11.2014).

UWAGA – UDZIAŁ W SZKOLENIU NIE ZWALNIA Z ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH.

Z pozdrowieniami,
Paweł Jankowski

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw