Ubezpieczenia NNW

piątek 14.11.2014

Informujemy o możliwości ubezpieczenia pracowników i studentów SGGW od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku akademickim 2014/15.

UBEZPIECZENIE NNW JEST OBOWIĄZKOWE DLA STUDENTÓW 2 ROKU, ODBYWAJĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM.

31 zł (suma ubezpieczenia 13 tys.zł)
49 zł (suma ubezpieczenia 20 tys. zł)

Wniosek zawarcia ubezpieczenia można wypełnić na stronie http://www.nnw-sggw.pl/.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw