Shanghai Artificial Intelligence lectures

środa 12.11.2014

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykłady Shanghai Artificial Intelligence lectures. Są one transmitowane do kilkunastu uczelni na świecie, w tym na Wydział Fizyki UW (ul.Pasteura 5, koło krańcówki tramwajowej przy ul.Banacha) w czwartki od 9:00 do 11:00 w sali 1.22 na pierwszym piętrze. Materiał o wykładach znajduje się na stronie internetowej
http://shanghailectures.org/lectures/guest-lectures,
http://shanghailectures.org/lectures/,
http://shanghailectures.org/.

Ogłoszenie o wykładach można znaleźć na stronach http://www.uw.edu.pl/events/event/shanghai-artificial-intelligence-lectures/ oraz http://www.filozofia.uw.edu.pl/2014/10/wyklady-shanghai-aritificial-inteligence-lectures-na-wydziale-fizyki-uw-ul-pasteura-5/. Uwaga: organizatorzy proszą o deklarację chęci uczestnictwa.

Wykłady są eksperymentem edukacyjnym na duża skalę. Opis znajduje się na podanych stronach internetowych oraz w załączonych plikach: dodatek, plakat.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw