Systemy Informacji Geograficznej. GIS Day 2014 – GIS w Stolicy

sobota 8.11.2014

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w konferencji popularnonaukowej „GIS Day 2014 – GIS w Stolicy. GIS – wymiary współczesności”.

Konferencja organizowana jest już po raz trzeci wspólnymi siłami warszawskich uczelni oraz instytucji naukowych, a każdego roku grono to poszerza się o kolejne jednostki. Tegoroczna edycja współorganizowana jest przez przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego (będącego gospodarzem wydarzenia), Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Obchody zaplanowano na 21 listopada 2014, w gmachu Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Centralny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie organizuje obchody światowego dnia systemów informacji przestrzennej od 2004 r. – od ubiegłego roku uczestnicząc w ogólnowarszawskiej konwencji. Ubiegłoroczna konferencja, której gospodarzem było Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW, okazała się ogromnym sukcesem.

Hasło przewodnie tegorocznej konferencji brzmi „GIS – wymiary współczesności” i jest ono nawiązaniem do coraz silniej zaznaczającej się obecności GIS w życiu codziennym. Dodatkowo, wydarzenie połączone będzie z obchodami „50 lat nauczania teledetekcji na Uniwersytecie Warszawskim”. W ramach konferencji odbędą się 4 sesje tematyczne, pierwsza z nich nawiązywać będzie do wymienionego wydarzenia, natomiast trzy kolejne będą prezentować GIS z perspektyw „nad, pod i na” powierzchni Ziemi. Dodatkowo, przeprowadzane będą konkursy z wiedzy o Systemach Informacji Geograficznej, pokazy oraz warsztaty. Organizatorzy przygotowują również specjalny program dla młodzieży licealnej oraz uczniów szkół podstawowych. Ponadto, konferencja poprzedzona będzie grą miejską, która będzie swoistego rodzaju zapowiedzą tego wydarzenia. Zamiarem organizatorów jest, jak co roku, zaprezentowanie uczestnikom nowinek z dziedziny GIS oraz popularyzowanie jej wśród społeczeństwa. Konferencja ma charakter otwarty, przez co cieszy się dużym zainteresowaniem, które w zeszłym roku przełożyło się na liczbę gości przekraczającą 800 osób.

Obchody będą odbywały się w godzinach 9.00-16.45. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.gisday.waw.pl.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw