Uwaga studenci I i II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

środa 5.11.2014

Ze względu na organizację Konferencji IT Academic Day w dniu 6 listopada b.r. w Auli IV w bud. 34 zajęcia przewidziane w ww. auli zostały przeniesione do następujących sal:

godz. 10:15 – 12:00 Analiza matematyczna 1 (w) dr W.Hyb IE lic. rok I sem. 1

odbędzie się: godz. 10:15 -11:00 Aula I bud. 23, godz. 11:15 -12:00 Aula II bud. 23

godz. 12:15 – 13:45 Podstawy elektroniki (w) prof. A.Ciarkowski INF inż. rok II sem. 3

odbędzie się: godz. 12:15 – 13:45 Aula bud. 18

godz. 14:15 – 15:45 Podstawy matematyki wyższej (w) dr W.Tempczyk INF inż. rok I sem. 1

odbędzie się: godz. 15:00-16:00 s. 3/40 bud. 34 (pozostała część wykładu zostanie „odpracowana” w kolejne 2-a czwartki – wykłady będą przedłużone o 15 min).

Dziekanat WZIiM

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw