Konferencja Startups Going Global

środa 10.09.2014

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości UW, SGGW i Uczelni Łazarskiego zapraszają na konferencję Startups Going Global poświęconą tematowi wychodzeniu biznesów na międzynarodowe rynki. Prelegentami konferencji będą: Madi Sharma – członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Anna Walkowska – CEO i Co-Founder Homplex.pl oraz Michał Misztal – dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Gdzie? Ul. Miecznikowa 1 , Aula 9B ( Wydział Biologii UW)

Kiedy? 18 września 2014,18:00

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1642468005978958/.

Zapisy prowadzone są na stronie https://startupsgoingglobal.evenea.pl.

 

 

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw