Student Camp Wilkasy 2014

poniedziałek 14.07.2014

Akademicki Związek Sportowy Środowisko Warszawa przy współpracy z klubami uczelnianymi AZS: APS, PJWSTK, SGGW, SWPS, SGH, UW, WUM, WSR zaprasza do udziału w obozie sportowym Student Camp Wilkasy 2014 organizowanym  w terminie 3-11 września. W programie zajęcia sportowo-rekreacyjne (do dyspozycji są korty tenisowe, łódki, kajaki, jezioro, wielofunkcyjne boiska i hala sportowa) oraz liczne imprezy.

Do udziału w obozie uprawnieni są studenci roku „0”, studenci uczelni wyższych, członkowie AZS oraz absolwenci uczelni wyższych za zgodą organizatora, a także zaproszeni przez organizatora goście.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.wilkasy.azs.waw.pl.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw