Egzaminy licencjackie. Rekrutacja na studia magisterskie

czwartek 12.06.2014

Drodzy Studenci ostatniego roku studiów licencjackich,

Pierwszą turę egzaminów licencjackich planujemy na dzień 3 lipca.
Drugą turę na dzień 10 lipca.

Osoby, które chcą być egzaminowane w ramach każdej z tur, muszą z wyprzedzeniem złożyć w dziekanacie wypełnione indeksy. Ostatecznym terminem złożenia indeksów jest odpowiednio 26 czerwca (godzina 12-ta) i 7 lipca (Pan dr Kompa obiecał wystawić wszystkie oceny ze swojej poprawy już 7 lipca).

Przypominam również o rozpoczętej rekrutacji na studia magisterskie.

Termin REJESTRACJI kandydatów w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) wyznaczony jest do 3 lipca do godz. 24.

REJESTRACJA nie wiąże się z koniecznością opłaty za rekrutację ani koniecznością posiadania dyplomu studiów I stopnia.

Ostateczny termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 10 lipca.

Termin uzupełnienia danych w formularzu rekrutacyjnym (numery świadectw, uzup. fotografii, średnich ocen ze studiów I stopnia itp.) – 17 lipca.

Kalendarium rekrutacji –
http://www.sggw.pl/dla-kandydatow/rekrutacja/studia-ii-stopnia/kalendarium.

Zapraszam wszystkich chętnych do kontynuowania studiów na naszym Wydziale w ramach studiów magisterskich do jak najszybszej rejestracji. Nie odkładajcie tego na ostatnią chwilę!!

Pozdrawiam serdecznie,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan d.s. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw