Przedterminowe zaliczenia przedmiotów

środa 16.04.2014

Drodzy Studenci,

Wszystkie prośby o przedterminowe zaliczenie przedmiotów (w tym semestrze zamiast przyszłego semestru) zostały przyjęte. Osoby, które indywidualnie starały się o takie zaliczenia, mogą odebrać w dziekanacie kopię swoich podań w celu okazania ich prowadzącym zajęcia.

TERMINEM OPŁAT ZA PRZEDTERMINOWE ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW JEST 30 KWIETNIA.
DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH GRUP POŚCIGOWYCH.

Pozdrawiam serdecznie,
dr Paweł Jankowski
Prodziekan d.s. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw