Grupy pościgowe

piątek 14.03.2014

Drodzy Studenci,

W semestrze letnim będą Państwo mieli szansę uzupełnić braki z następujących przedmiotów z semestru zimowego:

Kierunek INFORMATYKA

1. Architektura komputerów – zajęcia są w semestrze letnim prowadzone dla studentów II roku. Proszę, żeby przedstwiciel osób poprawiających przedmiot skontaktował się z prowadzącym przedmiot dr Piotrem Bilskim.

Kierunek INFORMATYKA I EKONOMETRIA

1. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka / Rachunek prawdopodobieństwa / Statystyka matematyczna – wszystkie osoby, które nie zaliczyły jednego z tych przedmiotów będą uczęszczały i zaliczały ten sam przedmiot – Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. W chwili obecnej ustalana jest osoba mająca prowadzić grupę pościgową.

2. Metody numeryczne – zajęcia są w semestrze letnim prowadzone dla studentów kierunku Informatyka. W chwili obecnej ustalana jest osoba mająca prowadzić grupę pościgową.

3. Podstawy ekonometrii – zajęcia są w semestrze letnim prowadzone dla studentów II roku – proszę wybrać pasujące Państwu terminy zajęć.

Wszystkie osoby, które będą uczęszczały do grup pościgowych będą miały obowiązek podpisania w przyszłym tygodniu (OD ŚRODY DO PIĄTKU) w dziekanacie odpowiedniego dokumentu, w którym wyrażą chęć zaliczania warunku w przyspieszonym tempie.

POZA WYZNACZONYMI GRUPAMI POŚCIGOWYMI ZGODĘ NA ZALICZENIE WARUNKU POZA SEMESTREM, NA KTÓRY JEST ON PRZYPISANY NALEŻY UZYSKAĆ INDYWIDUALNIE. ZAZNACZAM, ŻE ZGODY TAKIE NIE BĘDĄ PRZYZNAWANE Z AUTOMATU.

Pozdrawiam,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan d.s. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw