ERASMUS 2014/2015

czwartek 6.03.2014

Szanowni Państwo!

Wszystkie osoby, które brały udział w podstawowej rekrutacji na ERASMUSA 2014/2015 i przeszły testy językowe, bardzo proszę o kontakt ze mną. Zapraszam w najbliższy poniedziałek 10.03 w godzinach 9-12, pokój 3/95. Spotkanie ma na celu ustalenie szczegółów wyjazdu (m.in. ustalenie planu zajęć, ostateczne zatwierdzenie miejsca wyjazdu).

Jeśli komuś nie odpowiada zaproponowany termin, proszę o kontakt mailowy: beata.zduniak@wp.pl.

Pozdrawiam serdecznie
Beata Zduniak

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw