Fakultet firmy Asseco

czwartek 27.02.2014

Drodzy Studenci,

Jako jeden z fakultetów wybrali Państwo fakultet zaproponowany przez firmę Asseco. W ramach tego przedmiotu odbędą się tylko dwa wykłady wprowadzające w poniedziałki w godzinach 12-14, 3 i 10 marca, czyli już od najbliższego poniedziałku. Późniejszą Państwa pracę będą koordynowały osoby z firmy Asseco. Ponieważ będą to kilkuosobowe projekty, nie będą one miały formy laboratoriów tylko pracy grupowej w siedzibie firmy Asseco.

Miejsce wykładów 3 i 10 marca będzie jutro ustalone i podane na stronie Wydziału.

Pozdrawiam,

dr Paweł Jankowski
Prodziekan d.s. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw