Wybór fakultetów

wtorek 3.12.2013

Drodzy Studenci,

Rozpoczął się wybór fakultetów w systemie Moodle.

Na początek kilka uwag:

1. Poza przedmiotami:
Realizacja dużych przedsięwzięć informatycznych,
Pozyskiwanie informacji rynkowych z Internetu,
nie przewiduję ograniczenia miejsc na fakultetach. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na ta dwa przedmioty decydowała będzie średnia ocen studenta.

2. Termin przedmiotu „Instrumenty inwestycyjne na GPW” będziemy negocjowali tak, żeby pasował również studentom studiów magisterskich – wstępny pomysł to środa, godziny 10-12. Im więcej osób wybierze przedmiot, tym łatwiej będzie dopasować jego termin.

3. WYBÓR FAKULTETÓW DO PONIEDZIAŁKU 9 GRUDNIA, DO GODZINY 10-tej.

Klucz dostępu do kursu WF (Wybór Fakultetów) to: Fakultety_zima_2013.

Muszą Państwo:

1. Zapisać się do grupy swojego rocznika – przykładowo wybierając fakultety na 4 semestr kierunku Informatyka i Ekonometria zapisujemy się do grupy „Inf i Ekon, licencjat, 4 semestr”.

2. Wybrać fakultety pierwszego wyboru (WYBÓR PODSTAWOWY) w odpowiedniej liczbie.

3. Wybrać fakultety dalszego wyboru (WYBÓR UZUPEŁNIAJĄCY) na wypadek, gdyby fakultety pierwszego wyboru nie zostały uruchomione.

PROSZĘ NIE ZAPOMINAĆ O PUNKCIE 3.

OSOBY KTÓRE NIE WYBIORĄ FAKULTETÓW, ZOSTANĄ DO NICH DOPISANE PRZEZE MNIE.

Załączam spis fakultetów i zbiór ich sylabusów.

Gdybym się gdzieś pomylił, bardzo proszę o informację.

Pozdrawiam serdecznie,
dr Paweł Jankowski
Prodziekan d.s. Dydaktyki

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw