Studenci WZIM bliżej kariery

środa 10.07.2013

Na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki ruszyły siedmiodniowe warsztaty dla studentów chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie biznesowych zastosowań technologii IT. Szkolenia w dniach 8.07-16.07 prowadzą eksperci w zakresie tworzenia aplikacji dla dużych przedsiębiorstw z Predica Business Solutions. Najlepsi uczestnicy warsztatów otrzymają możliwość podjęcia wakacyjnych praktyk w jednym z działów firmy.

W warsztatach bierze udział dziesięciu wyróżniających się studentów Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW (5 osób) oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW (5 osób). Dzięki międzyuczelnianemu charakterowi warsztatów studenci mają szansę wymienić się wiedzą oraz doświadczeniem zdobytymi na własnych uczelniach oraz poznać i wykorzystać zasady pracy w zespołach projektowych.

Tematyka warsztatów:

Celem warsztatów jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu produktów klasy enterprise, w szczególności podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem infrastrukturą, bezpieczeństwem oraz tworzeniem aplikacji dla dużych przedsiębiorstw. Podczas warsztatów studenci poznają następujące narzędzia:

   Windows Server 2012 wraz komponentami wirtualizacji

•   Forefront Identity Manager służący do zarządzania tożsamością użytkowników w przedsiębiorstwie

•   SQL Server 2012 – relacyjna baza danych

   Pakiet narzędzi programistycznych Visual Studio wraz z programowaniem w C#

   Platforma aplikacyjna SharePoint 2013

Skrócony program:

8 Lipca – Dzień 1 (Edyta Bałakier, Paweł Szczecki)

Team building

Zarządzanie projektami – Scrum, MSF, TFS, Project

9 Lipca – Dzień 2 (Paweł Potasiński)

SQL Server – Relacyjne bazy danych – Teoria, Tabele, Relacje, Zapytania

Lab: Stworzenie prostej bazy danych oraz zapytania tworzące, modyfikujące, usuwające i pobierające dane z bazy.

10 Lipca – Dzień 3 (Tomek Onyszko, Jakub Komuda)

Infrastruktura – Windows Server, Wirtualizacja, Active Directory, Forefront Identity Manager

Lab: Instalacja Windows Server, Hyper-V, Stworzenie maszyny wirtualnej. Skonfigurowanie maszyn, aby widziały się w sieci.

11 Lipca – Dzień 4 (Konrad Sikorski)

Programowanie – Podstawy programowania w C#, ASP.Net, WCF oraz TFS.

Lab: Stworzenie aplikacji pobierającej dane z bazy danych poprzez Web Service.

12 Lipca – Dzień 5 (Marek Antoniuk)

Platforma aplikacyjna: SharePoint, Architektura oraz podstawy funkcjonalne (Portale, Search, Formularze, Business Intelligence)

Lab: Stworzenie aplikacji podobnej do aplikacji z dnia 4 przy użyciu funkcji SharePoint.

15, 16 Lipca – Dzień 6 i 7 (Marek Antoniuk)

Lab: Podział uczestników na zespoły i realizacja indywidualnego projektu przez każdy z zespołów.

Wydział Zastosowań Informatyki
i Matematyki

ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa

Kontakt

Studia

Wydział realizuje w trybie stacjonarnym i
niestacjonarnym dwa kierunki studiów I i II stopnia
- Informatyka oraz Informatyka i Ekonometria:
kierunki studiów

Kategoryzacja MNiSW

Wydział otrzymał w kategoryzacji Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
2013: kategorię A
2017: kategorię B
ocena działaności naukowej

Ocena PKA

Bardzo wysoka ocena Państwowej Komisji
Akredytacyjnej dla kierunku:
2013: Informatyka i Ekonometria
2017: Informatyka
ocena programowa

Jakość kształcenia

na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki
jakość kształcenia

Wyposażenie dydaktyczne

Uczymy korzystając z nowoczesnego
wyposażenia dydaktycznego:
wyposażenie

Facebook

Dziekanat WZIiM @WZIM
Samorząd Studentów WZIiM @WZIiMSGGW
Koło naukowe REDINUX @redinux
Silver .Net Group @silvernetgroupsggw
Businnes Intelligence Group SAS @bigsasgroup
Podyplomowe studia SELinux @setenforce1

Biuro Karier SGGW
SGGW @karierasggw